top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และ BOQ จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 10 มิถุนายน 2557 เขียนโดย สุนันทา พาลี 2703
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๑ หลัง 03 มิถุนายน 2557 เขียนโดย สุนันทา พาลี 680
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำ จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 20 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย สุนันทา พาลี 628
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ คณะพยาบาลศาสตร์ 20 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย สุนันทา พาลี 690
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อเครื่องควบคุมการนำหนังสือออกจากห้องสมุด 28 เมษายน 2557 605
ตารางแสดงวงเงิน ราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์โปสเตอร์ สำนักงานอธิการบดี 17 มีนาคม 2557 618
ตารางแสดงวงเงิน จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 17 มีนาคม 2557 623
ตารางแสดงวงเงิน จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 17 มีนาคม 2557 615
สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง อัฒจันทร์ชมกีฬา 10 มีนาคม 2557 1371
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาก่อสร้างอัฒจันทร์ชมกีฬา 10 มีนาคม 2557 746

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready