top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดชื้อโปรแกรมสำเร็จรูป 29 มกราคม 2557 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 631
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดชื้อครุภัณฑ์กีฬา 2 รายการ 29 มกราคม 2557 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 726
ราคากลางจัดชื้อครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 21 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 739
ราคากลางห้องน้ำสาธารณะโรงเรียนสาธิตและครุภัณฑ์การศึกษา 18 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1046
ราคากลางสร้างอาคารรับรองกีฬาและอื่นๆอีก 2 รายการ 04 ตุลาคม 2556 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 957

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready