top
logo

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาด ๗ ถึง ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาด ๗ ถึง ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน (ครั้งที่ ๒) รายละเอียดดังนี้

>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>คุณลักษณะของครุภัณฑ์

>>ตารางเปรียบเทียบ

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready