top
logo

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบแสงและเสียงเพื่อการแสดง ภายในโรงละครชั้น 3 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบแสงและเสียงเพื่อการแสดง ภายในโรงละครชั้น 3 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 25 รายการ รายละเอียด ดังนี้

>>ประกาศประกวดราคา

>>เอกสารประกวดราคา


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready