top
logo

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในโรงละคร ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก จำนวน ๑ ระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในโรงละคร ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

>>เอกสารประกวดราคาจ้าง


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready