top
logo

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

>>เอกสารประกวดราคาจ้าง


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready