Imagine Hub – Digiday 2018-05-14T03:58:19-05:00

Imagine Hub – Digiday

ความคิดสร้างสรรค์ไม่เคยปิดกั้น ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ใจ) กว้าง เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงฝีมือ ปล่อยของเต็มให้ที่ กับ “Imagine Hub” ร้านค้าสุดชิคที่หยิบจับผลงานดีไซน์ของนักศึกษาหลายคณะ มาตีโจทย์นิด ใส่แผนการตลาดหน่อย จนเกิดเป็นสินค้าแฮนด์เมดที่มีมูลค่า มาเปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงาน พร้อมเริ่มต้นทำธุรกิจจริง รับเงินจริงได้ตั้งแต่วัยเรียนกันเลย

ความคิดสร้างสรรค์ไม่เคยปิดกั้น ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ใจ) กว้าง เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงฝีมือ ปล่อยของเต็มให้ที่ กับ “Imagine Hub” ร้านค้าสุดชิคที่หยิบจับผลงานดีไซน์ของนักศึกษาหลายคณะ มาตีโจทย์นิด ใส่แผนการตลาดหน่อย จนเกิดเป็นสินค้าแฮนด์เมดที่มีมูลค่า มาเปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงาน พร้อมเริ่มต้นทำธุรกิจจริง รับเงินจริงได้ตั้งแต่วัยเรียนกันเลย