ชีวิตนักศึกษา 2018-05-16T09:12:11-05:00

ชีิวิตนักศึกษา

หลายคนเป็นกังวลว่าชีวิตนักศึกษานั้นเป็นตัวชี้อนาคต

ตลอด 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรามีหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือ สนับสนุน เพิ่มเติมทักษะให้นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงนอกรั้วมหาวิทยาลัย

ด้วยสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ กระตุกต่อมความคิด กระตุ้นแรงบันดาลใจ เอื้อโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัส เรียนรู้ วิเคราะห์ และเพลิดเพลิน กับทุกสิ่งรอบตัว สร้างไอเดียใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งวิชาการและการปฏิบัติ เพื่อก้าวไปเป็นผู้ประกอบการหรือมืออาชีพที่สร้างสรรค์โดดเด่นในอนาคต

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
สำหรับผู้ปกครอง
UBRU Story
สมัครเรียน