กองทุนกู้ยืม 2018-05-16T07:33:21-05:00

กองทุนกู้ยืม

อยากเรียนต้องมีโอกาส มหาวิทยาลัยกรุงเทพสนับสนุนให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นจริง พร้อมเข้าร่วมโครงการ กรอ. และ กยศ. จากภาครัฐ เพื่อปูพื้นฐานการศึกษาให้เด็กยุคใหม่ทุกคนได้เรียนในมหาวิทยาลัยแห่งความคิดสร้างสรรค์ มีให้เลือกทั้งแบบกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน หรือแบบรวม

คลิกดูลายอะเอียดกองทุนกู้ยืม
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
สำหรับผู้ปกครอง
UBRU Story
สมัครเรียน