ขั้นตอนการสมัคร 2018-05-16T07:33:55-05:00

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

 1. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ Download ได้ ที่นี่
 2. ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
  – สอบข้อเขียน
  – สอบสัมภาษณ์(สำหรับผู้สมัคร คณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถ้ามีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาเพื่อประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์) สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์) กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบหลังจากสมัคร
 3. ยื่นเอกสารรสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
  – สอบสัมภาษณ์
  – สอบข้อเขียนออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลังจากสอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนได้ทันที
สมัครเรียน

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ?

ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตร
ติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม