คำถามที่พบบ่อย 2018-05-16T07:44:57-05:00

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัคร

A: จริงค่ะ เพราะปีหนึ่งมีการสอนปรับพื้นฐานความรู้ค่ะ ดังนั้นคนที่ไม่เคยเรียนสายวิทย์ฯ มาก่อนก็จะรู้เท่าๆ กับเพื่อนๆ ทุกคน แต่จะรู้ลึกรู้จริงขนาดไหนอยู่ที่ความมานะพยายามในการเรียนรู้ของเราด้วยนะคะ

A: จริงค่ะ เพราะปีหนึ่งมีการสอนปรับพื้นฐานความรู้ค่ะ ดังนั้นคนที่ไม่เคยเรียนสายวิทย์ฯ มาก่อนก็จะรู้เท่าๆ กับเพื่อนๆ ทุกคน แต่จะรู้ลึกรู้จริงขนาดไหนอยู่ที่ความมานะพยายามในการเรียนรู้ของเราด้วยนะคะ

A: จริงค่ะ เพราะปีหนึ่งมีการสอนปรับพื้นฐานความรู้ค่ะ ดังนั้นคนที่ไม่เคยเรียนสายวิทย์ฯ มาก่อนก็จะรู้เท่าๆ กับเพื่อนๆ ทุกคน แต่จะรู้ลึกรู้จริงขนาดไหนอยู่ที่ความมานะพยายามในการเรียนรู้ของเราด้วยนะคะ

A: จริงค่ะ เพราะปีหนึ่งมีการสอนปรับพื้นฐานความรู้ค่ะ ดังนั้นคนที่ไม่เคยเรียนสายวิทย์ฯ มาก่อนก็จะรู้เท่าๆ กับเพื่อนๆ ทุกคน แต่จะรู้ลึกรู้จริงขนาดไหนอยู่ที่ความมานะพยายามในการเรียนรู้ของเราด้วยนะคะ

A: จริงค่ะ เพราะปีหนึ่งมีการสอนปรับพื้นฐานความรู้ค่ะ ดังนั้นคนที่ไม่เคยเรียนสายวิทย์ฯ มาก่อนก็จะรู้เท่าๆ กับเพื่อนๆ ทุกคน แต่จะรู้ลึกรู้จริงขนาดไหนอยู่ที่ความมานะพยายามในการเรียนรู้ของเราด้วยนะคะ

A: จริงค่ะ เพราะปีหนึ่งมีการสอนปรับพื้นฐานความรู้ค่ะ ดังนั้นคนที่ไม่เคยเรียนสายวิทย์ฯ มาก่อนก็จะรู้เท่าๆ กับเพื่อนๆ ทุกคน แต่จะรู้ลึกรู้จริงขนาดไหนอยู่ที่ความมานะพยายามในการเรียนรู้ของเราด้วยนะคะ

A: จริงค่ะ เพราะปีหนึ่งมีการสอนปรับพื้นฐานความรู้ค่ะ ดังนั้นคนที่ไม่เคยเรียนสายวิทย์ฯ มาก่อนก็จะรู้เท่าๆ กับเพื่อนๆ ทุกคน แต่จะรู้ลึกรู้จริงขนาดไหนอยู่ที่ความมานะพยายามในการเรียนรู้ของเราด้วยนะคะ