สำหรับผู้ปกครอง 2018-05-17T04:43:20-05:00

สำหรับผู้ปกครอง

หลายท่านอาจมีความกังวลใจและข้อสงสัย เมื่อบุตรหลานของท่านก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการและด้านความปลอดภัยของบุตรหลาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพคือมหาวิทยาลัยเอกชนแถวหน้าของประเทศไทย ดำเนินการมานานกว่า 50 ปี เปิดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลาย และมีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นที่นิยมของตลาดแรงงาน เพื่ออนาคตที่ดีของบุตรหลานของท่าน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรวิชาที่นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานจริงที่ต่างประเทศ หรือหลักสูตรตรีควบโท เพื่ออนาคตการทำงานที่กว้างไกลยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ครบคัน พร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆ การเรียนภาคปฏิบัติที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะด้วยการเรียนที่เน้นการปฏิบัติเหมือนโลกการทำงานจริง เรียนรู้พร้อมคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงสาขานั้นๆ จากภายนอก เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการทำงานจริง อาคารและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อสังคมคุณภาพ สร้างสรรค์ และปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

ด้วยแนวคิด มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) และความเป็นสากล (Internationalization) ทำให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพขึ้นชื่อว่าเป็น “มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์” ที่พร้อมจะเจียระไนบุตรหลานของท่านให้กลายเป็นเพชรแท้ที่ส่องสว่างในทุกวงการ

ชีวิตนักศึกษา

ผู้นำด้านการศึกษาสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างอนาคตของทุกคนได้สุดเหวี่ยง ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏิวัติการเรียนการสอนด้วยไอเดียใหม่

ชีวิตนักศึกษา

ผู้นำด้านการศึกษาสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างอนาคตของทุกคนได้สุดเหวี่ยง ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏิวัติการเรียนการสอนด้วยไอเดียใหม่

ชีวิตนักศึกษา

ผู้นำด้านการศึกษาสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างอนาคตของทุกคนได้สุดเหวี่ยง ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏิวัติการเรียนการสอนด้วยไอเดียใหม่

ตอบโจทย์การเรียนรู้สำหรับทุกความคิดสร้างสรรค์

เริ่มต้นที่ดีสำหรับความสำเร็จในอาชีพ!

ความแตกต่างอย่างชัดเจนให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดดเด่นขึ้นมาในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเอกชนในระดับเดียวกัน ส่งผลให้มียอดของนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ?

ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตร
ติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม