หน้าแรก 2018-05-16T07:16:24-05:00

พร้อมหรือยัง ที่จะก้าวสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่กับสถาบันการศึกษาที่เปิดกว้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
Inter Program

NEWS

ทุน UBRU ก้าวใหม่
สมัครและลงทะเบียนเรียน พร้อมรับทุน UBRU ก้าวใหม่ มูลค่า 5,000 บาท
ทันที! ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 61
ทุน UBRU ก้าวใหม่
ทุน UBRU ก้าวใหม่
ทุน UBRU ก้าวใหม่
ทุน UBRU ก้าวใหม่

UBRU เจ๋งยังไง?
ตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากมายในทุกรุ่น ทุกวิชาชีพทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
ทุน UBRU ก้าวใหม่
ทุน UBRU ก้าวใหม่
ทุน UBRU ก้าวใหม่
ทุน UBRU ก้าวใหม่

รับข่าวสารจากเรา