top
logo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready