top
logo

ผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready