top
logo

รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

>>ดูรายละเอียด


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready