top
logo

ขอเชิญร่วมงานวันกตัญญุตา อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก เนื่องในวันกตัญญุตา เพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐-๐๙.๓๐ น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมงานวันกตัญญุตา อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า เทา-ชมพู ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในวันกตัญญุตา เพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐-๐๙.๓๐ น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒
     เวลา ๐๖.๓๐ น. – กรรมการสมาคมศิษย์เก่า เทา-ชมพู ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ฯ
     เวลา ๐๖.๕๐ น. – พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เดินทางถึงบริเวณพิธี
     เวลา ๐๗.๐๐ น. – ประธานในพิธี (นายสมพงษ์ โลมะรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่า เทา-ชมพู) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วนั่งประจำที่
     – พิธีกร (ดร.สุรัตน์ มุทุวงศ์) นำสวดมนต์ไหว้พระรับศีล
     – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
     – ประธานในพิธี นำผู้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
     – พิธีกรนำกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธ ถวายสังฆทาน และเชิญประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถวายบาตร ภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
     – ประธานและผู้ร่วมพิธี ถวายภัตตาหาร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
     – พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา จบแล้วพระสงฆ์อนุโมทนา
     – ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธี กรวดน้ำรับพร
     – พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า
     เวลา ๐๗.๔๐ น. – พิธีกร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิชญาพร อยู่คล้ำ) เชิญผู้แทนวางพวงมาลัยตามลำดับ ดังนี้
          นายกองค์การบริหารนักศึกษา (นายโยธิน พานแก้ว)
          นายกสโมสรนักศึกษา ทั้ง ๑๑ คณะ
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล)
          ประธานมูลนิธิอาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม บุญรมย์)
          นายกสมาคมศิษย์เก่า เทา-ชมพู (นายสมพงษ์ โลมะรัตน์)
     – พิธีกรเชิญผู้แทนศิษย์เก่า อาวุโส (นายสมาน บุญล้น) กล่าวสดุดีเชิดชูเกียรติ อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก เสร็จแล้วทุกคนสงบนิ่ง
     – การแสดง “รำบูชาครู” จากนักศึกษาต้นแบบคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาทุกคณะ
     – ประธานมูลนิธิอาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม บุญรมย์) กล่าวรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาต่อประธานในพิธี
     – ประธานในพิธี ผู้อาวุโส และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมมอบทุนการศึกษา
     – ผู้ร่วมพิธีร่วมวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก
     – เสร็จพิธี (ผู้ร่วมพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน)

 

หมายเหตุ : การแต่งกาย
– ผู้ร่วมงาน แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ (โทนสีชมพู)
– นักศึกษา แต่งเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง (โทนสีชมพู)
– นักศึกษาที่ร่วมการแสดง “รำบูชาครู” (ชาย) เสื้อเครื่องแบบนักศึกษา นุ่งผ้าโสร่ง (หญิง) เสื้อเครื่องแบบนักศึกษา ผ้าซิ่นพื้นเมือง

 

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready