top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ทำความสะอาด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 333
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 291
จ้างก่อสร้างโรงเรือนปั๊มสูบน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 279
จ้างปรับพื้นที่บริเวณวงเวียน ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 287
จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย 26 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 257
จ้างติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมต่อระบบไฟฟ้า ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 222
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียง รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 261
ซื้อโคมไฟ LED จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 277
ซื้อผ้าขาวม้าพร้อมสกรีน 4 สี จำนวน 7,000 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 224
ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง 25 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 250

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready