top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แล็คเชอร์และเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 123
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบ Feeze dry จำนวน 1 เครื่อง 27 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด รวม 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ประดับ ต้นตีนตุ๊กแก จำนวน 4000 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา รวม 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 162

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready