top
logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ย้ายหม้อแปลงพร้อมสายไฟฟ้า บริเวณลานสนามหญ้าด้านหลังอาคารหอประชุมไพรพะยอม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ย้ายหม้อแปลงพร้อมสายไฟฟ้า บริเวณลานสนามหญ้าด้านหลังอาคารหอประชุมไพรพะยอม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>ประกาศผู้ชนะ


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready