top
logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดหาน้ำสะอาดและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดหาน้ำสะอาดและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)

>>ประกาศผู้ชนะ


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready