top
logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง

>>ประกาศผู้ชนะ


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready