top
logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จับภาพเคลื่อนไหว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจับภาพเคลื่อนไหว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด ดังนี้

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready