top
logo

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง

>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready