top
logo

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโปรแกรมสำหรับ Smart Class Room จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโปรแกรมสำหรับ Smart Class Room จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)

ดูรายละเอียด >>


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready