top
logo

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายชั่วคราว(15-พ-ค-62)

ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการปิดระบบเครือข่ายเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายสำรอง (เพิ่ม bandwidth) และระบบเครือข่ายหลัก ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562  เวลา 18.00 น. จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ซึ่งจะทำให้ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทุกระบบ ใช้งานไม่ได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready