top
logo

ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศ.บป.รุ่นที่ 50 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข วันที่ 22 เมษายน 2562)

**ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศ.บป.รุ่นที่ 50 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข วันที่ 22 เมษายน 2562)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 , กศ.น. , ปวช. , ปวส.

หรือ ปริญญาตรี สมัครได้

ผู้ที่มีงานทำ หรือไม่มีงานทำสามารถสมัครได้

สนใจซื้อคู่มือการสมัครสอบได้ชุดละ 50 บาทที่

งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1

หน้า ธนาคารกรุงศรีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 16 มิถุนายน 2562

** สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ไม่มีข้อเขียน

สอบถามได้ 045-352000 ต่อ 5601,1144,1147

https://bit.ly/2UQ72YB  <<<< คลิก


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready