top
logo

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มาร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มาร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 

------------------------------------

**วิธีกรอกข้อมูลสำหรับนักศึกษา USERNAME = รหัสนักศึกษา

PASSWORD = เลขประจำตัวบัตรประชาชน

-------------------------------------

**วิธีกรอกข้อมูลสำหรับอาจารย์และบุคลากร USERNAME = วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 29122528

PASSWORD = เลขประจำตัวบัตรประชาชน

 

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready