top
logo

รับสมัครนักศึกษา ป.โท

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ศึกษา เทคโนโลยีวิศวกรรม ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการ และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
     สมัครทางไปรษณีย์ 27 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2559
     สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559
     สมัครด้วยตนเอง 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 21 มิถุนายน 2559
     สอบคัดเลือก (ถ้ามี) 25 มิถุนายน 2559
     ประกาศผลสอบคัดเลือก 27 มิถุนายน 2559
     รายงานตัว 2 กรกฎาคม 2559
  สำหรับผู้สนใจดูรายละเอียด http://www.graduate.ubru.ac.th/ และติดต่อสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๒๐๙๗


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready