top
logo

Video Clip

  • ประจำปี 2559

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บันทึกเทปถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2559 

รอบรั้วเทา-ชมพู

  1. วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready