ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

หมวด: ข่าวรับสมัคร
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563 09:25
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563 09:25
ฮิต: 512


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่ง      นักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้