รับสมัครสอบ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน

หมวด: ข่าวรับสมัคร
สร้างเมื่อ วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 15:57
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 15:57
ฮิต: 461

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (สายสนับสนุน)  ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน  สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน    จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้