สมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง

หมวด: ข่าวรับสมัคร
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563 15:14
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2563 14:12
ฮิต: 411

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (สายสนับสนุน)  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  สังกัดกองคลัง  สำนักงานอธิการบดี    จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้

ใบสมัคร