สมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

หมวด: ข่าวรับสมัคร
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2562 10:29
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2562 10:29
ฮิต: 650

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ  สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้