ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร

หมวด: ข่าวรับสมัคร
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 16:22
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 16:22
ฮิต: 498

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (สายสนับสนุน)  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร  สังกัดสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้