ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร

หมวด: ข่าวรับสมัคร
สร้างเมื่อ วันพุธ, 19 มิถุนายน 2562 13:31
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 19 มิถุนายน 2562 13:31
ฮิต: 381

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (สายสนับสนุน)  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร  สังกัดสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้