สมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมวด: ข่าวรับสมัคร
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562 14:45
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562 14:45
ฮิต: 1316

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเปเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดีคณะเทคโนดลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้