ข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ การฝึกซ้อมวันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2020-11-06T04:40:13-06:00