/ข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ การฝึกซ้อมวันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ การฝึกซ้อมวันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2020-10-15T01:46:48+00:00