/การแต่งกายของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
การแต่งกายของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2020-10-09T11:33:53+00:00