การจองรูปบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตร 2020-10-10T08:01:27-05:00