ข้อควรรู้ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 ตุลาคม 63 2020-10-09T12:05:10-05:00