การแต่งกายวันซ้อมใหญ่ (11 ต.ค. 63) 2020-11-06T04:38:08-06:00