top
logo

ประกาศการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 23 รายการ (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 23 รายการ (ครั้งที่ 2)

>>รายละเอียด


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready