top
logo

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อโปรแกรมหลักสูตรการเรียนการสอนพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะซื้อโปรแกรมหลักสูตรการเรียนการสอนพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ระบบ

>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready