ฟังเพลงมหาวิทยาลัย
 

1. เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยฯ
2. ล้นเกล้าชาวราชภัฏ
3. ราชภัฏในดวงใจ
4. กลิ่นพะยอม
5. ไพรพะยอม
6. ร่วมสู้ฝัน
7. ฝากฝัน
8. คะนึงครวญ
9. หนึ่งไม่มีสอง
10. เทา-ชมพูพาเลิน
11. ราตรีที่ราชภัฏ
12. ปลายฝัน
13. หักใจลา
14. เปิดเทอม
15. คิดถึงวันวาน
16. ดาวราชภัฏ
17. รำวงมองตารู้ใจ
   
   
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th