top
logo


แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ประกาศผลสอบทุน สควค.2557 13 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ (สควค.) 24 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ปรัชญานันท์ ญาณเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สควค. 16 มกราคม 2557 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครทุน สควค. 03 ธันวาคม 2556 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
สอบภาคปฏิบัติ ประเภทโควต้า 27 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 26 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย 22 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 20 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดระบบตอบแบบประเมินผลการสอน 15 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ นศ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซี่ยน 13 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์
รับสมัครทุน สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา 06 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อและรหัสนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2556 21 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน กศ.บป. รุ่นที่ ๔๔ 08 พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ 20 มีนาคม 2556 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 20 มีนาคม 2556 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศผลสอบทุน สควค. ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการครู ปีการศึกษา 2556 11 มีนาคม 2556 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการแสดงวิสัยทัศน์ผู้อำนวยการสถาบันและสำนักต่างๆ 05 มีนาคม 2556 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ (ทุน สควค.) 26 กุมภาพันธ์ 2556 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
กำหนดวันปิดและเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา กศ.บป. 13 กุมภาพันธ์ 2556 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสมัครคัดเลือก กศ.บป. รุ่นที่ 44 07 กุมภาพันธ์ 2556 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555 06 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการทุน สควค. ฯ 05 กุมภาพันธ์ 2556 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนเรียนดี ปี ๒๕๕๖ 18 มกราคม 2556 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2556 05 ตุลาคม 2555 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผลการสอบคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเพื่อขอรับทุนการศึกษา 12 กรกฎาคม 2555 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
แผนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 30 พฤษภาคม 2555 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่จะจองรายวิชาเรียน 23 พฤษภาคม 2555 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 27 มกราคม 2555 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ขอเชิญเข้าร่วมประกวด "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" 11 พฤศจิกายน 2554 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
เปิดรับนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ 07 พฤศจิกายน 2554 เขียนโดย หทัยกาญจน์
กีฬาเกมส์ 07 พฤศจิกายน 2554 เขียนโดย หทัยกาญจน์
ประกาศเรื่องการคัดเลือกนักศึกษารอบคัดเลือกโควต้า (ประเภททุนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2555 21 ตุลาคม 2554
รักน้อง รับน้อง 04 มิถุนายน 2554 เขียนโดย หทัยกาญจน์
คณะนิติศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศ.บป. ปี ๒๕๕๔ 01 มิถุนายน 2554 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศเรื่องการจองรายวิชาสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 28 พฤษภาคม 2554 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลาออกและรักษาสภาพ 3/2553 26 พฤษภาคม 2554 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2554 ประเภทนักศึกษา กศ.บป. 25 พฤษภาคม 2554 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ให้ผู้สมัคร กศ.บป. รุ่นที่ ๔๒ ในสาขาวิชาที่ไม่เปิดการเรียนการสอนแจ้งย้ายสาขาวิชา ด่วน! 10 พฤษภาคม 2554 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 03 พฤษภาคม 2554 เขียนโดย หทัยกาญจน์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระยะที่ ๓ 18 เมษายน 2554 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ดูประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบสอบคัดเลือกทั่วไป 12 เมษายน 2554 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ 04 เมษายน 2554 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดแววความเป็นครูทุน สควค. 31 มีนาคม 2554 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศจากมหาวิทยาลัยเรื่องการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม กศ.บป. 24 มีนาคม 2554 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ 21 มีนาคม 2554 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
เชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เขียนโดย หทัยกาญจน์
Senior Project in Music ๒๐๑๑ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เขียนโดย หทัยกาญจน์
เชิญชมนิทรรศการแสดงผลงาน นศ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เขียนโดย หทัยกาญจน์
รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาบริการวิชาการชุมชน 16 กุมภาพันธ์ 2554 เขียนโดย หทัยกาญจน์
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 13 มกราคม 2554 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th