top
logo


ม.ราชภัฏอุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กวี ไชยศิริ "คนดีศรีอุบล"

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย รศ.นพดล จันทร์เพ็ญ รองอธิการบดี นายอุทัย ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์กวี ไชยศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในงาน "เทิดเกียรติภูมิคนดีศรีอุบล" ณ ศาลาธรรมสามัคคีวัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
          นายแพทย์กวี ไชยศิริ ผู้ร่วมพัฒนาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันมีความโอ่โถง สง่า สไตล์โรงแรม และเป็นโรงพยาบาลของประชาชนอย่างแท้จริง เป็นสถานที่ฝึกหัดแพทย์ เป็นศูนย์โรคหัวใจและศูนย์ต่าง ๆ มากมาย พัฒนาการบริการประชาชนให้ประทับใจ และที่ถูกใจประชาชนมากที่สุดอีกอย่างคือ ห้องสมุดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีหนังสือมากมาย และอาจจะมากกว่าในมหาวิทยาลัยเสียอีก "หากเงินโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นเงินของประชาชนแล้ว สร้างห้องสมุดให้กับประชาชนสามมารถมาใช้ได้ จะผิดอะไร" นพ.กล่าว

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th