top
logo

ราชภัฏอุบลฯ รับเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมสัมมนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ : การเผยแพร่ eDLTV เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น ระยะที่ 2” และรับรางวัล “ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีผลงานระดับดีเยี่ยม” ภายใต้โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อบนระบบ eDL-Square ระยะที่ 2 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ

 

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready