top
logo

แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว (10 เมษายน 2562)

ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการปิดระบบเครือข่ายเพื่อปรับปรุงระบบในวันที่ 10 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น. ซึ่งจะทำให้ระบบ CMS, PWS และระบบ REG ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready