top
logo

ประกาศรอบที่ 2/2 โควตาเครือข่ายพื้นที่ รับ ม.6, สายอาชีพ, นอกระบบ, สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว, สอบปฏิบัติเฉพาะ (พลศึกษา, ดนตรี, นาฏศิลป์และการละคร)

ประกาศรอบที่ 2/2 โควตาเครือข่ายพื้นที่ รับ ม.6, สายอาชีพ, นอกระบบ, สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว, สอบปฏิบัติเฉพาะ (พลศึกษา, ดนตรี, นาฏศิลป์และการละคร)

+.+.+.+

รับเด็ก ม.6 เด็กซิ่ว เด็กสายอาชีพ เด็กนอกระบบ

สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

สอบปฏิบัติเฉพาะ (พลศึกษา, ดนตรี, นาฏศิลป์และการละคร)

สมัคร 14 - 22 มีนาคม 2562 ระบบ https://admission.ubru.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม 045-352000 ต่อ 5601, 1144 และ 1147

งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา มรภ.อุบลราชธานี


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready